CỘNG ĐỒNG LĂNG NGHIÊM


Đạo hữu 10 phương chuyển đọc Kinh Thủ Lăng Nghiêm – Để xem trọn danh sách Playlist trên youtube: CLICK VÀO ĐÂY

Xuân Duật:     Youtube      Audio 10 quyển Kinh

Trường Thọ:     Youtube      Audio 10 quyển Kinh

Ẩn Danh 1:     Youtube      Audio 10 quyển Kinh

Thường Tàm:    Youtube      Audio 10 quyển Kinh

Từ Mẫn:      Youtube       Audio 10 quyển Kinh