CỘNG ĐỒNG LĂNG NGHIÊM


Đạo hữu 10 phương chuyển đọc Kinh Thủ Lăng Nghiêm – Để xem trọn danh sách Playlist trên youtube: CLICK VÀO ĐÂY

Xuân Duật:     Youtube      Audio 10 quyển Kinh

Trường Thọ:     Youtube      Audio 10 quyển Kinh

Thường Tàm:    Youtube      Audio 10 quyển Kinh

Ẩn Danh 1:     Youtube      Audio 10 quyển Kinh

Từ Mẫn:      Youtube       Audio 10 quyển Kinh

Huyền Ngọc:    Youtube     Audio 10 quyển Kinh

Tuấn Vinh:     Youtube       Audio 10 quyển Kinh

Thiện Dung:     Youtube     Audio 10 quyển Kinh

Ẩn Danh 2:     Youtube      Audio 10 quyển Kinh

Hiền Trí:      Youtube       Audio 10 quyển Kinh

Mỹ Vân:      Youtube       Audio 10 quyển Kinh

Kim Cang Tạng Bồ Tát – Món quà từ pháp hữu Quảng Đạo

Một đạo hữu gửi cho mình, chị bật khóc khi thu hết quyển 3

Từ Thiện:      Youtube       Audio 10 quyển Kinh

Thiện Quang:    Youtube     Audio 10 quyển Kinh

Tịnh Tiến:      Youtube       Audio 10 quyển Kinh

Nhật Quyên:     Youtube     Audio 10 quyển Kinh

Quốc Anh:     Youtube      Audio 10 quyển Kinh

Mỹ Hòa:       Youtube       Audio 10 quyển Kinh

Thái Tân:     Youtube     Photos 10 quyển Kinh