PHÁT TÂM – ẤN TỐNG

Kính mời các bạn tham gia đợt 2 với rất nhiều quà tặng Pháp Bảo:

500 quyển truyện tranh Kinh Nhân Quả (click vào hình để xem)

20 tượng sứ Quán Thế Âm Bồ-tát (click vào để xem)

  • Kinh Đại Thừa Trang Nghiêm Bảo Vương:   (tải về)
  • Kinh Quán Thế Âm Bồ-tát thọ ký:   (tải về)

55 tôn tượng Phật nhập Niết Bàn (click vào để xem)

SỐ TAY Lăng Nghiêm – Thập Chú (click vào để xem)

Cùng giúp Nhật Quyên hỗ trợ chó mèo bị bỏ rơi – thông tin ở cuối Clip (click vào hình để xem)

Pháp Bảo Gieo Duyên Tặng nhẫn có khắc Tâm Chú Lăng Nghiêm Tiếng Phạn (click vào hình để xem)

Thông báo từ Admin:

Xem giới thiệu và tham gia Cộng Đồng Lăng Nghiêm TẠI ĐÂY