PHÁP BẢO GIEO DUYÊN: Ấn Tống

Kính mời các bạn tham gia đợt 2 “Pháp Bảo Gieo Duyên” với số lượng quà tặng lên đến 10 món cho mỗi bạn (xem YOUTUBE)

13 tôn tượng A Di Đà Phật nhỏ  (xem YOUTUBE)

26 vòng tay Dược Sư đá tím lấp lánh dành cho các bạn nữ  (xem YOUTUBE)

  • Kinh Trường Thọ Diệt Tội Và Thần Chú Bảo Hộ Các Em Bé:    (tải về)

40 mặt dây chuyền và tôn tượng của Địa Tạng Vương Bồ Tát (xem YOUTUBE)

  • Kinh Địa Tạng Bồ-tát Bổn Nguyện:    (tải về)
  • Kinh Cha Mẹ Ân Trọng Khó Báo Đáp:    (tải về)

Bộ truyện tranh “Đệ Tử Quy” phép tắc lễ nghĩa dành cho các bé (xem YOUTUBE)

20 tượng sứ Quán Thế Âm Bồ-tát (xem YOUTUBE)

  • Kinh Đại Thừa Trang Nghiêm Bảo Vương:   (tải về)
  • Kinh Quán Thế Âm Bồ-tát thọ ký:   (tải về)

SỐ TAY Lăng Nghiêm – Thập Chú (xem YOUTUBE)

  • Các bạn điền vào đơn thỉnh tại đây:  MẪU ĐƠN

Cùng giúp Nhật Quyên hỗ trợ chó mèo bị bỏ rơi – thông tin ở cuối Clip (xem YOUTUBE)

ĐÃ HẾT – 200 quyển Thập Vương Biến Tướng Đồ tranh màu

ĐÃ HẾT – 200 quyển Kinh Địa Tạng bìa Simili chữ to giấy đẹp

ĐÃ HẾT 500 quyển truyện tranh Kinh Nhân Quả

ĐÃ HẾT – 55 tôn tượng Phật nhập Niết Bàn

Thông báo từ Admin:

Xem giới thiệu và tham gia Cộng Đồng Lăng Nghiêm TẠI ĐÂY