PHÁP BẢO GIEO DUYÊN

XEM TRỌN DANH SÁCH PLAYLIST “ẤN TỐNG – PHÁT TÂM” CỦA CÁC BẠN TRÊN YOUTUBE  TẠI ĐÂY

Phần quà khuyến khích cho những bạn chép Kinh Địa Tạng (xem YOUTUBE)

Gieo duyên Phật sự: Tụng An Vị Phật, Cầu An, Cầu Siêu, Cúng Thất… MIỄN PHÍ (xem YOUTUBE)

49 vòng tay đá tuyết và xâu chuỗi đá tuyết 108 đính trụ thần chú  (xem YOUTUBE)

Bộ thẻ học Chú Lăng Nghiêm và hướng dẫn cách học bằng thẻ  (xem YOUTUBE)

20 tượng sứ Quán Thế Âm Bồ-tát (xem YOUTUBE)

  • Kinh Đại Thừa Trang Nghiêm Bảo Vương:   (tải về)
  • Kinh Quán Thế Âm Bồ-tát thọ ký:   (tải về)

SỐ TAY Lăng Nghiêm và Thập Chú (xem YOUTUBE)

  • Các bạn điền vào đơn thỉnh tại đây:  MẪU ĐƠN

Cùng giúp Nhật Quyên hỗ trợ chó mèo bị bỏ rơi – thông tin ở cuối Clip (xem YOUTUBE)

ĐÃ HẾT – “Pháp Bảo Gieo Duyên” đợt 2 (ĐỢT 3 SẼ ĐƯỢC MỞ SAU TẾT ÂM LỊCH 2019)

ĐÃ HẾT – 40 mặt dây chuyền và tôn tượng của Địa Tạng Vương Bồ Tát

  • Kinh Địa Tạng Bồ-tát Bổn Nguyện:    (tải về)
  • Kinh Cha Mẹ Ân Trọng Khó Báo Đáp:    (tải về)

ĐÃ HẾT – 13 tôn tượng A Di Đà Phật nhỏ

ĐÃ HẾT – 26 vòng tay Dược Sư đá tím lấp lánh dành cho các bạn nữ

  • Kinh Trường Thọ Diệt Tội Và Thần Chú Bảo Hộ Các Em Bé:    (tải về)

ĐÃ HẾT – Bộ truyện tranh “Đệ Tử Quy” phép tắc lễ nghĩa dành cho các bé

ĐÃ HẾT – 200 quyển Thập Vương Biến Tướng Đồ tranh màu

ĐÃ HẾT – 200 quyển Kinh Địa Tạng bìa Simili chữ to giấy đẹp

ĐÃ HẾT 500 quyển truyện tranh Kinh Nhân Quả

ĐÃ HẾT – 55 tôn tượng Phật nhập Niết Bàn

Thông báo từ Admin:

Xem giới thiệu và tham gia Cộng Đồng Lăng Nghiêm TẠI ĐÂY

CỘNG ĐỒNG LĂNG NGHIÊM

Đạo hữu 10 phương chuyển đọc Kinh Thủ Lăng Nghiêm – Để xem trọn danh sách Playlist trên youtube: CLICK VÀO ĐÂY

Tuệ Đạo:     Youtube      10 quyển Kinh

Tịnh Minh:     Youtube     10 quyển Kinh

Đăng Tri:     Youtube     10 quyển Kinh

Diệu Bình:   Youtube    10 quyển Kinh

Hoàng Anh:   Youtube    10 quyển Kinh

Kim Chi:    Youtube     10 quyển Kinh

Diễm Trinh:  Youtube    10 quyển Kinh

Iglesias Đình:   Youtube    10 quyển Kinh

Diễm Quyên:  Youtube    10 quyển Kinh

Diệu Huyền:   Youtube    10 quyển Kinh

Diệu Ngọc:    Youtube     10 quyển Kinh

Thiện Lộc:    Youtube     10 quyển Kinh

Pháp Đạo:   Youtube    10 quyển Kinh

Diệu Từ:    Youtube    10 quyển Kinh

Tạ Sinh:     Youtube    10 quyển Kinh

Lan Vũ:      Youtube     10 quyển Kinh

Diệu Hằng:   Youtube     10 quyển Kinh

Hùng Duy:   Youtube    10 quyển Kinh

Trí Trung:    Youtube     10 quyển Kinh

Hữu Chiến:  Youtube    10 quyển Kinh

Diệu Hoa:    Youtube    10 quyển Kinh

Diệu Phúc:   Youtube    10 quyển Kinh

Minh Quý:    Youtube     10 quyển Kinh

Đồng Thông:   Youtube    10 quyển Kinh

Hồng Kim:  Youtube    10 quyển Kinh

Tịnh Thuật:   Youtube    10 quyển Kinh

Quảng Trung:   Youtube   10 quyển Kinh

Thị Sông:    Youtube     10 quyển Kinh

Mỹ Nhã:       Youtube       10 quyển Kinh

Thiện Quang:   Youtube    10 quyển Kinh

Cát Phượng:   Youtube    10 quyển Kinh

Nhựt Ngà:   Youtube    10 quyển Kinh

Tâm Nhàn:     Youtube     10 quyển Kinh

Mỹ Vân:      Youtube       10 quyển Kinh

Diệu Tuyết:   Youtube    10 quyển Kinh

Tịnh Tiến:      Youtube       10 quyển Kinh

Nhật Quyên:     Youtube     10 quyển Kinh

Quốc Anh:     Youtube      10 quyển Kinh

Mỹ Hòa:       Youtube       10 quyển Kinh

Thái Tân:     Youtube     10 quyển Kinh

Thiện Dung:     Youtube     10 quyển Kinh

Từ Thiện:      Youtube       10 quyển Kinh

Ông Năm:     Youtube     10 quyển Kinh

Huyền Ngọc:    Youtube     10 quyển Kinh

Từ Mẫn:      Youtube       10 quyển Kinh

Trường Thọ:     Youtube      10 quyển Kinh

Thường Tàm:    Youtube      10 quyển Kinh

Thiện Phú:      Youtube      10 quyển Kinh

Ngọc Việt:     Youtube      10 quyển Kinh

An Nhiên:    Youtube    10 quyển Kinh

Đình Thanh:    Youtube    10 quyển Kinh

Vô Danh:     Youtube     10 quyển Kinh

Diệu Hạnh:   Youtube    10 quyển Kinh

Thanh Thiện:  Youtube   10 quyển Kinh

Thanh Đào:   Youtube    10 quyển Kinh

Hiền Trí:      Youtube       10 quyển Kinh

Chúc Pháp (xuất gia):    Youtube    10 quyển Kinh

Ẩn Danh 8 (xuất gia):    Youtube    10 quyển Kinh

Vạn Trung (xuất gia):   Youtube    10 quyển Kinh

Đăng Minh:  Youtube   10 quyển Kinh

Tịnh Hằng:    Youtube    10 quyển Kinh

Văn Sự:    Youtube     10 quyển Kinh

Liên Hương:   Youtube    10 quyển Kinh

Bảo Quốc:    Youtube    10 quyển Kinh

Chiếc Lá:    Youtube     10 quyển Kinh

Hạt Bụi:    Youtube    10 quyển Kinh

Thiên Vân:     Youtube    10 quyển Kinh

Nguyên Hạnh:  Youtube  10 quyển Kinh

Nhựt Hiền:   Youtube    10 quyển Kinh

Hoa Đàn:     Youtube      10 quyển Kinh

Như Tranh:    Youtube     10 quyển Kinh

Khánh Diệu:   Youtube    10 quyển Kinh

Thiện Quang:    Youtube     10 quyển Kinh

Tuấn Vinh:     Youtube       10 quyển Kinh

Ẩn Danh 7:     Youtube    10 quyển Kinh

Ẩn Danh 6:     Youtube    10 quyển Kinh

Ẩn Danh 5:    Youtube    10 quyển Kinh

Ẩn Danh 4:    Youtube     10 quyển Kinh

Ẩn Danh 3:    Youtube     10 quyển Kinh

Ẩn Danh 2:     Youtube     10 quyển Kinh

Ẩn Danh 1:     Youtube      10 quyển Kinh