HƯỚNG DẪN CÁCH HỌC THUỘC LÒNG THẦN CHÚ LĂNG NGHIÊM – HOÀI TÂY

MỌI NGƯỜI ĐỀU CÓ THỂ HỌC THUỘC LÒNG CHÚ LĂNG NGHIÊM

Chú Lăng Nghiêm rất thù thắng, chỉ cần chúng ta (người tại gia hoặc xuất gia) trì tụng mỗi ngày, thì công đức thật không thể nghĩ bàn, giúp cho hành giả tăng trưởng trí huệ, vượt qua mọi sự chướng ngại thử thách trên đường tu tập, đồng thời giúp bảo vệ chánh pháp trụ thế lâu dài, lợi lạc chúng sanh.

Điều quan trọng là hành trì đều đặn mỗi ngày, bất cứ lúc nào, ở đâu, tụng ra tiếng hoặc tụng thầm, công đức đều không thể nghĩ bàn được. Vì chú Lăng Nghiêm là đại định, cũng là vua trong các định. Định lực của chú Lăng Nghiêm hàng phục được tất cả tà ma ngoại đạo, chỉ cần tụng niệm lên thì chư Thiên, hộ pháp thiện thần đều cung kính bảo hộ hành giả. Chư Phật quá khứ, hiện tại, vị lai cũng đều nhờ đại định chú Lăng Nghiêm mà thành tựu. Nói chung, người tu hành không thể nào thiếu đại định Lăng Nghiêm, bởi vì trên đường tu gặp nhiều chướng ngại thử thách, nếu không nhờ sự gia trì của chư Phật, Bồ tát, hộ pháp thiện thần, thì rất khó thành tựu đạo nghiệp.

Chú Lăng Nghiêm là hành trang, tư lương không thể thiếu của người tu Phật. Chỉ cần chúng ta cố gắng trì tụng mỗi ngày, thì công đức không nhỏ, đồng thời cũng là góp phần vào bảo vệ chánh pháp trụ thế lâu dài, lợi lạc tất cả chúng sanh.

Mọi người đều biết chú Lăng Nghiêm thù thắng như thế, nhưng khi nhắc đến chú Lăng Nghiêm thì mọi người đều nói rằng: “Chú Lăng Nghiêm rất dài, rất khó niệm, càng không dễ học thuộc”. Do đó người trì tụng chú Lăng Nghiêm rất ít, người học thuộc lại càng ít hơn. Thật ra mọi người đều có năng lực, chỉ là không tự nhận biết mà thôi! Điều này giống như kẻ cùng tử trong Kinh Pháp Hoa, có hạt bảo châu trong túi áo mà không tự biết.

Tại sao nói chú Lăng Nghiêm mọi người đều có thể dễ dàng học thuộc lòng? Bởi vì phương pháp học thuộc lòng rất đơn giản, chỉ cần niệm xong một biến rồi lại tiếp một biến, tự nhiên sẽ thuộc. Không cần khắc ý học thuộc, bởi vì khắc ý học thuộc thì khá vất vả, hiệu quả chưa chắc đã tốt, rất dễ bỏ dở nửa chừng.

Có lẽ có người sẽ nói: Trí nhớ tôi rất kém, tôi không học thuộc được đâu! Học thuộc chú Lăng Nghiêm không giống như làm toán, bởi vì toán số đối với người kém thông minh một chút thì hết cách, nhưng học thuộc lòng chú Lăng Nghiêm xác thực là có thể dựa vào phương pháp “cần cù để bù thông minh” mà khắc phục. Cho nên mọi người tuyệt đối phải tin tưởng mình có khả năng học thuộc lòng chú Lăng Nghiêm!

Cũng có lẽ có người sẽ nói: Tôi không có thời gian! Kỳ thực, trong sinh hoạt hàng ngày có rất nhiều thời gian có thể lợi dụng: Đi trên đường có thể niệm, đi xe buýt có thể niệm, đi xe máy gặp đèn đỏ cũng có thể niệm, trong thang máy có thể niệm, tùy thời có rảnh đều có thể niệm, tin rằng không có người nào có thể bận đến mức không có thời gian!

Ngoài ra còn có những kỹ xảo khác có thể dễ dàng học thuộc: Chia ra từng đoạn nhỏ để học, có thể giúp cho sự ghi nhớ dễ dàng hơn. Người trì tụng, mỗi ngày tụng một biến toàn văn, thời gian khác chia đoạn để niệm thuộc, nhớ là “niệm thuộc” chớ không phải “thuộc lòng”, chỉ cần niệm nhiều tự nhiên sẽ thuộc. Đừng bao giờ gây áp lực cho mình, yêu cầu mình phải khắc ý học thuộc, hoặc giả là mỗi ngày nhất định phải học thuộc bao nhiêu câu, vì như thế sẽ gây phiền não.

Học thuộc được chú Lăng Nghiêm có thể nói là việc “thậm nan hy hữu”, bởi vì chú Lăng Nghiêm là “trăm ngàn vạn kiếp nan tao ngộ”. Nhưng nhìn từ một quan điểm khác, học thuộc lòng chú Lăng Nghiêm cũng là một việc rất đơn giản, bởi vì tất cả mọi người chỉ cần nguyện ý muốn học thuộc, đều có thể làm được. Dùng tâm thơi thới vui vẻ, dùng tâm cung kính chí thành mà trì tụng, nhất định sẽ thành công!

Một kết luận đơn giản, như thế nào có thể học thuộc lòng chú Lăng Nghiêm?

1_ Tin tưởng mình nhất định sẽ học thuộc lòng được chú Lăng Nghiêm.
2_ Tự nhiên mà trì tụng, không cần khắc ý ghi nhớ.
3_ Dùng tâm vui vẻ và cung kính mà trì tụng.
4_ Lợi dụng tất cả những lúc rảnh, khéo dụng thời gian, trì tụng hằng thường, ắt sẽ thành công.

Cuối cùng xin chúc phúc tất cả mọi người đều có thể thơi thới vui vẻ học thuộc lòng chú Lăng Nghiêm!

 NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT
NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT