HƯỚNG DẪN CÁCH HỌC THUỘC LÒNG THẦN CHÚ LĂNG NGHIÊM – MINH ĐỨC

Thưa các bạn, trước khi chia sẻ về việc học thuộc Chú Lăng Nghiêm, Minh Đức xin tri ân trang nhà của meogracie đã tạo điều kiện cũng như làm cầu nối để Huynh Đệ Tỷ Muội chúng ta có được giây phút quý báu này.

Nguyện hồng ân Tam Bảo gia hộ cho các bạn đạo hữu Pháp sự hỷ mãn, thông suốt giáo lý Như Lai, nhập tri kiến Phật, trong từng sát na không rời Chánh Niệm, trước khi biết trang nhà meogracie qua youtube trong thời gian họ đã và đang thực hiện những pháp sự về Kinh và Chú Lăng Nghiêm.

Hơn 10 năm qua, sau khi quy y, Minh Đức đã biết đến Kinh Phật rồi. Tuy nhiên sau này có chú ý đặc biệt hơn với Chú Lăng Nghiêm qua trang nhà meogracie đặc biệt khởi xướng. Minh Đức không nói nhiều về công năng hay sự linh ứng của Chú nữa, mà chỉ nhấn mạnh về việc nên duy trì tu tập, trách nhiệm cũng như việc truyền thừa lời Phật, lời Tổ, các bậc trưởng thượng chân tu dành  riêng cho Chú Lăng Nghiêm. Minh Đức không có kinh nghiệm gì về học thuộc Chú cả. Chỉ do vì hàng ngày vào buổi sáng sớm luôn trì tụng. Riết rồi thuộc, cho đến giờ vẫn duy trì như vậy.

Tuy nhiên có vài chỗ cần lưu ý khi trì tụng thần chú:

  1. Chú ý hơi thở. Khi gần hụt hơi là dừng ngay. Vì nếu cứ tiếp tục trì sẽ bị hụt hơi và lúc ấy chỉ lo nghĩ đến hơi thở sẽ dễ quên câu tiếp theo.
  1. Khi muốn dừng câu để tiếp hơi. Hãy chú ý ngắt câu sao cho tròn câu và hãy nhớ câu vừa dứt nghỉ. Ví dụ hơi của mình chỉ đủ để trì 2 câu hoặc 4 câu, thì câu tiếp theo cứ phải như thế. Đây là thói quen rất tốt cho việc sau này muốn trì nhanh.
  1. Hãy đừng chú ý đến việc khi đang trì chú mà tâm suy nghĩ loạn xạ. Đừng cáu hay bực mình về việc ấy. Hãy hít sâu thở nhẹ và trì chú thật chậm cho đến khi việc ấy không còn. Và nếu vẫn còn lăng xăng hãy nhiếp sự chú ý ấy tựu trung ở nhân trung. Sự suy nghĩ loạn xạ ấy sẽ không cản trở bạn trì chú nữa.
  1. Khi đối trước Tượng Phật Bồ Tát để trì Chú, hãy đừng ăn Hành, Hẹ, Tỏi, Kiệu, Nén, vì khi bị hụt hơi và nếu thở gấp hoặc ợ sẽ rất khó chịu khi mùi của các vị ấy tỏa ra. Các bạn thấy đó mình còn không chịu nổi do hơi mình tỏa ra. Huống chi là những người nghe mùi ấy. Vậy có bất kính với Phật với Bồ Tát không cơ chứ. Vậy chẳng thiện thần nào dám đến hộ pháp cho bạn.
  1. Bạn có thể trì tụng hay đọc Chú Lăng Nghiêm bất kỳ nơi nào mà không phải lo sợ nghiệp ác báo. Bởi oai lực Chú Lăng Nghiêm là tiêu trừ nghiệp chướng, đuổi phá quân ma, tăng trưởng trí huệ, thiện căn tròn đầy…v…v…tuy nhiên cần cân nhắc nơi thanh tịnh và nơi bất tịnh. Lúc nào cần đọc thành tiếng và lúc nào nên đọc nhỏ tiếng cho phù hợp hoàn cảnh.
  1. Để thuộc lòng chú này và muốn độ mình, độ cửu huyền, độ chúng phải luôn từng 1 giây, phút, giờ, ngày, tuần, tháng, năm, và trong từng sát na khi ăn, ngủ, nằm, ngồi, không được rời Chú.
  1. Và cuối cùng phải xác quyết rằng vì sao Ta cần phải học chú, thuộc chú. Có tự hỏi như vậy mới có thể không bị xao nhãng lơ là hay lười biếng.
  1. Trả ơn Phật không gì bằng độ chúng sanh. Bạn phải biết rằng trong kinh Hoa Nghiêm phẩm hạnh Phổ Hiền có dạy: chúng sanh thương mạng mình. Phật thương hết thảy chúng sanh. Nếu không trì chú bạn sẽ không tăng trưởng được trí huệ để hiểu điều này.
  1. Hãy thật thà và đừng tham cầu gì khi trì chú. Hãy cứ trì như thể đói bụng thì ăn, khát thì uống, hãy rỗng rang.
  1. Hãy cám ơn và biết ơn những ai cho Ta tiếp xúc với Tựa Kinh, Pháp Bảo.

Cám ơn các bạn đã lắng nghe. Hy vọng khi nghe lời chia sẻ này, các bạn sẽ tinh tấn hơn, hoan hỷ hơn và hiểu lời dạy Như Lai hơn để chúng ta thật sự là chân phật tử. Nam mô A Di Đà Phật.