HƯỚNG DẪN CÁCH HỌC THUỘC LÒNG THẦN CHÚ LĂNG NGHIÊM – MINH CHÂU

 

1

 • Bản chú tiếng Việt đầy đủ         (xem)       (tải về)
 • Bản chú in ra để học                 (xem)       (tải về)
 • Cách học                                       (xem)
 • Hướng dẫn bằng YOUTUBE       (xem)       (tải về)
 • Hướng dẫn bằng HÌNH ẢNH     (xem)

2

 • Bản chú tiếng Phạn – Sanskrit               (xem)      (tải về)
 • Bản chú ĐÃ PHIÊN ÂM cho dễ đọc       (xem)      (tải về)
 • Bản chú in ra để học                               (xem)      (tải về)
 • Cách học                                                     (xem)      (tải về)
 • Hướng dẫn bằng YOUTUBE                    (xem)      (tải về)
 • Hướng dẫn bằng HÌNH ẢNH                 (xem)       (tải về)

 4-cong-duc-tri-chu

  (Nhấn vào đây để xem)