Các Pháp hữu phát tâm học thuộc lòng Chú Lăng Nghiêm

Clip không vì danh lợi, các bạn ấy chỉ với một tâm ý duy nhất là mong rằng sẽ khuyến tấn và tiếp thêm động lực cho các bạn cùng phát tâm học thuộc lòng Chú Lăng Nghiêm để hộ Pháp, hộ Sanh. Để xem trọn danh sách Playlist trên YOUTUBE:  CLICK VÀO ĐÂY