PHÁT TÂM – ẤN TỐNG

Pháp Bảo Gieo Duyên Tặng nhẫn có khắc Tâm Chú Lăng Nghiêm Tiếng Phạn (click vào hình để xem)

SỐ TAY Lăng Nghiêm – Thập Chú (click vào để xem)

Cùng giúp Nhật Quyên hỗ trợ chó mèo bị bỏ rơi – thông tin ở cuối Clip (click vào hình để xem)

Thông báo từ Admin:

Xem giới thiệu và tham gia Cộng Đồng Lăng Nghiêm TẠI ĐÂY