PHÁP BẢO GIEO DUYÊN

XEM TRỌN DANH SÁCH PLAYLIST “ẤN TỐNG – PHÁT TÂM” CỦA CÁC BẠN TRÊN YOUTUBE  TẠI ĐÂY

108 mẫu quà tặng Pháp Bảo Gieo Duyên (đợt 3)

Nhẫn xoay Bát Nhã Tâm Kinh màu vàng

Vòng tay khắc Lục Tự Đại Minh Chú OM MANI PADME HUM tiếng Phạn (màu vàng và bạc)

Nhẫn bạc hình Phật khắc Bát Nhã Tâm Kinh

Chép 1 bản Kinh Địa Tạng nhận 1 mặt dây Địa Tạng Bồ-tát

49 vòng tay đá tuyết và xâu chuỗi đá tuyết 108 đính trụ thần chú

Bộ thẻ học Chú Lăng Nghiêm và hướng dẫn cách học bằng thẻ

Cùng giúp Nhật Quyên hỗ trợ chó mèo bị bỏ rơi

ĐÃ HẾT – Tượng sứ trắng Quán Thế Âm Bồ-tát cao 21 cm

  • Kinh Đại Thừa Trang Nghiêm Bảo Vương:   (tải về)
  • Kinh Quán Thế Âm Bồ-tát thọ ký:   (tải về)

ĐÃ HẾT – SỐ TAY Lăng Nghiêm và Thập Chú

  • Các bạn điền vào đơn thỉnh tại đây:  MẪU ĐƠN

ĐÃ HẾT – Phần quà khuyến khích cho những bạn chép Kinh Địa Tạng

ĐÃ HẾT – 40 mặt dây chuyền và tôn tượng của Địa Tạng Vương Bồ Tát

  • Kinh Địa Tạng Bồ-tát Bổn Nguyện:    (tải về)
  • Kinh Cha Mẹ Ân Trọng Khó Báo Đáp:    (tải về)

ĐÃ HẾT – 13 tôn tượng A Di Đà Phật nhỏ

ĐÃ HẾT – 26 vòng tay Dược Sư đá tím lấp lánh dành cho các bạn nữ

  • Kinh Trường Thọ Diệt Tội Và Thần Chú Bảo Hộ Các Em Bé:    (tải về)

ĐÃ HẾT – Bộ truyện tranh “Đệ Tử Quy” phép tắc lễ nghĩa dành cho các bé

ĐÃ HẾT – 200 quyển Thập Vương Biến Tướng Đồ tranh màu

ĐÃ HẾT – 200 quyển Kinh Địa Tạng bìa Simili chữ to giấy đẹp

ĐÃ HẾT 500 quyển truyện tranh Kinh Nhân Quả

ĐÃ HẾT – 55 tôn tượng Phật nhập Niết Bàn

Thông báo từ Admin:

Xem giới thiệu và tham gia Cộng Đồng Lăng Nghiêm TẠI ĐÂY