PHÁP BẢO GIEO DUYÊN

XEM TRỌN DANH SÁCH PLAYLIST “ẤN TỐNG – PHÁT TÂM” CỦA CÁC BẠN TRÊN YOUTUBE  TẠI ĐÂY

Phần quà khuyến khích cho những bạn chép Kinh Địa Tạng (xem YOUTUBE)

Gieo duyên Phật sự: Tụng An Vị Phật, Cầu An, Cầu Siêu, Cúng Thất… MIỄN PHÍ (xem YOUTUBE)

49 vòng tay đá tuyết và xâu chuỗi đá tuyết 108 đính trụ thần chú  (xem YOUTUBE)

Bộ thẻ học Chú Lăng Nghiêm và hướng dẫn cách học bằng thẻ  (xem YOUTUBE)

20 tượng sứ Quán Thế Âm Bồ-tát (xem YOUTUBE)

  • Kinh Đại Thừa Trang Nghiêm Bảo Vương:   (tải về)
  • Kinh Quán Thế Âm Bồ-tát thọ ký:   (tải về)

SỐ TAY Lăng Nghiêm và Thập Chú (xem YOUTUBE)

  • Các bạn điền vào đơn thỉnh tại đây:  MẪU ĐƠN

Cùng giúp Nhật Quyên hỗ trợ chó mèo bị bỏ rơi – thông tin ở cuối Clip (xem YOUTUBE)

ĐÃ HẾT – “Pháp Bảo Gieo Duyên” đợt 2 (ĐỢT 3 SẼ ĐƯỢC MỞ SAU TẾT ÂM LỊCH 2019)

ĐÃ HẾT – 40 mặt dây chuyền và tôn tượng của Địa Tạng Vương Bồ Tát

  • Kinh Địa Tạng Bồ-tát Bổn Nguyện:    (tải về)
  • Kinh Cha Mẹ Ân Trọng Khó Báo Đáp:    (tải về)

ĐÃ HẾT – 13 tôn tượng A Di Đà Phật nhỏ

ĐÃ HẾT – 26 vòng tay Dược Sư đá tím lấp lánh dành cho các bạn nữ

  • Kinh Trường Thọ Diệt Tội Và Thần Chú Bảo Hộ Các Em Bé:    (tải về)

ĐÃ HẾT – Bộ truyện tranh “Đệ Tử Quy” phép tắc lễ nghĩa dành cho các bé

ĐÃ HẾT – 200 quyển Thập Vương Biến Tướng Đồ tranh màu

ĐÃ HẾT – 200 quyển Kinh Địa Tạng bìa Simili chữ to giấy đẹp

ĐÃ HẾT 500 quyển truyện tranh Kinh Nhân Quả

ĐÃ HẾT – 55 tôn tượng Phật nhập Niết Bàn

Thông báo từ Admin:

Xem giới thiệu và tham gia Cộng Đồng Lăng Nghiêm TẠI ĐÂY