CỘNG ĐỒNG LĂNG NGHIÊM

Các bạn tham gia đều đã thu âm/chép tay trọn bộ 10 quyển Kinh Thủ Lăng Nghiêm. Để xem trọn Playlist gieo duyên trích đoạn 5 phút Kinh Lăng Nghiêm của các bạn ấy trên Youtube, các bạn hoan hỷ CLICK VÀO ĐÂY

Tịnh Nghiêm:     Youtube

Thiên Đồng:     Youtube

Thiện Tường:     Youtube

Tuệ Đạo:     Youtube

Tịnh Minh:     Youtube

Đăng Tri:     Youtube

Diệu Bình:   Youtube

Hoàng Anh:   Youtube

Kim Chi:    Youtube

Diễm Trinh:  Youtube

Iglesias Đình:   Youtube

Diễm Quyên:  Youtube

Diệu Huyền:   Youtube

Diệu Ngọc:    Youtube

Thiện Lộc:    Youtube

Pháp Đạo:   Youtube

Diệu Từ:    Youtube

Tạ Sinh:     Youtube

Lan Vũ:      Youtube

Diệu Hằng:   Youtube

Hùng Duy:   Youtube

Trí Trung:    Youtube

Hữu Chiến:  Youtube

Diệu Hoa:    Youtube

Diệu Phúc:   Youtube

Minh Quý:    Youtube

Đồng Thông:   Youtube

Hồng Kim:  Youtube

Tịnh Thuật:   Youtube

Quảng Trung:   Youtube

Thị Sông:    Youtube

Mỹ Nhã:       Youtube

Thiện Quang:   Youtube

Cát Phượng:   Youtube

Nhựt Ngà:   Youtube

Tâm Nhàn:     Youtube

Mỹ Vân:      Youtube

Diệu Tuyết:   Youtube

Tịnh Tiến:      Youtube

Nhật Quyên:     Youtube

Quốc Anh:     Youtube

Mỹ Hòa:       Youtube

Thái Tân:     Youtube

Thiện Dung:     Youtube

Từ Thiện:      Youtube

Ông Năm:     Youtube

Huyền Ngọc:    Youtube

Từ Mẫn:      Youtube

Trường Thọ:     Youtube

Thường Tàm:    Youtube

Thiện Phú:      Youtube

Ngọc Việt:     Youtube

An Nhiên:    Youtube

Đình Thanh:    Youtube

Vô Danh:     Youtube

Diệu Hạnh:   Youtube

Thanh Thiện:  Youtube

Thanh Đào:   Youtube

Hiền Trí:      Youtube

Chúc Pháp (xuất gia):    Youtube

Ẩn Danh 8 (xuất gia):    Youtube

Vạn Trung (xuất gia):   Youtube

Đăng Minh:  Youtube

Tịnh Hằng:    Youtube

Văn Sự:    Youtube

Liên Hương:   Youtube

Bảo Quốc:    Youtube

Chiếc Lá:    Youtube

Hạt Bụi:    Youtube

Thiên Vân:     Youtube

Nguyên Hạnh:  Youtube

Nhựt Hiền:   Youtube

Hoa Đàn:     Youtube

Như Tranh:    Youtube

Khánh Diệu:   Youtube

Thiện Quang:    Youtube

Tuấn Vinh:     Youtube

Ẩn Danh 7:     Youtube

Ẩn Danh 6:     Youtube

Ẩn Danh 5:    Youtube

Ẩn Danh 4:    Youtube

Ẩn Danh 3:    Youtube

Ẩn Danh 2:     Youtube

Ẩn Danh 1:     Youtube