CỘNG ĐỒNG LĂNG NGHIÊM


Đạo hữu 10 phương chuyển đọc Kinh Thủ Lăng Nghiêm – Để xem trọn danh sách Playlist trên youtube: CLICK VÀO ĐÂY

Thiện Dung:     Youtube     Audio 10 quyển Kinh

Trường Thọ:     Youtube      Audio 10 quyển Kinh

Thường Tàm:    Youtube      Audio 10 quyển Kinh

Ẩn Danh 1:     Youtube      Audio 10 quyển Kinh

Từ Mẫn:      Youtube       Audio 10 quyển Kinh

Huyền Ngọc:    Youtube     Audio 10 quyển Kinh

Tuấn Vinh:     Youtube       Audio 10 quyển Kinh

Ẩn Danh 2:     Youtube      Audio 10 quyển Kinh

Hiền Trí:      Youtube       Audio 10 quyển Kinh

Mỹ Vân:      Youtube       Audio 10 quyển Kinh

Một đạo hữu gửi cho mình, chị bật khóc khi thu hết quyển 3

Từ Thiện:      Youtube       Audio 10 quyển Kinh

Thiện Quang:    Youtube     Audio 10 quyển Kinh

Tịnh Tiến:      Youtube       Audio 10 quyển Kinh

Nhật Quyên:     Youtube     Audio 10 quyển Kinh

Quốc Anh:     Youtube      Audio 10 quyển Kinh

Mỹ Hòa:       Youtube       Audio 10 quyển Kinh

Thái Tân:     Youtube     Photos 10 quyển Kinh

Khánh Diệu:   Youtube    Audio 10 quyển Kinh

Như Tranh:    Youtube    Audio 10 quyển Kinh

Ông Năm:     Youtube     Audio 10 quyển Kinh

Mỹ Nhã:       Youtube       Audio 10 quyển Kinh

Thiện Quang:  Youtube   Audio 10 quyển Kinh

Cát Phượng:   Youtube    Audio 10 quyển Kinh

Tâm Nhàn:     Youtube     Audio 10 quyển Kinh

Iglesias Đình:  Youtube   Audio 10 quyển Kinh

Hoa Đàn:     Youtube      Audio 10 quyển Kinh

Diệu Tuyết:   Youtube    Audio 10 quyển Kinh