Nghi Thức Đại Sám Hối ở Trước 88 Vị Phật

Xem YOUTUBE  –  Bản 13 phút dùng để chiêm ngưỡng, giọng truyền cảm diễn đọc nghi thức cùng tôn ảnh 88 vị Phật.

Xem YOUTUBE  –  Bản 1 tiếng dùng để hành trì, diễn đọc nghi thức kèm tiếng chuông và tôn ảnh 88 vị Phật.

Xem YOUTUBEBản nghi thức chữ to dùng để hành trì, không có diễn đọc, clip dài 50 phút chỉ có tiếng chuông và phần nghi thức.

Xem KINH – Nhấn vào ĐÂY để xem.

Xem HÌNH – Nhấn vào ĐÂY để tải 88 file ảnh.