Chú Lăng Nghiêm Tiếng Phạn – Sanskrit Shurangama Mantra

Click vào hình để nghe Tụng bằng Sanskrit – Bản Hay Nhất!

Click vào ĐÂY để tải file PDF

Click vào ĐÂY để tải file MP3


Click vào hình để nghe ĐỌC NHANH BẰNG TIẾNG PHẠN

Click vào hình để nghe tụng Chú Lăng Nghiêm kiểu Tây Tạng – Tibetan Monks Chant Shurangama Mantra

Click vào hình để nghe CHƯ TĂNG NI TỤNG TIẾNG PHẠN

Click vào hình để nghe bản tiếng Phạn CHẬM, RÕ, DỄ NGHE

Click vào hình để HỌC ĐỌC chú tiếng Phạn TỪNG CÂU

Click vào hình để HỌC ĐỌC chú tiếng Phạn TỪNG CHỮ

108 biến TÂM CHÚ LĂNG NGHIÊM

Click vào nút Play để nghe TỤNG DỒN NHỊP từ CHẬM đến NHANH 108 biến