Chú Lăng Nghiêm Tiếng Phạn – Sanskrit Shurangama Mantra

Click vào hình để nghe Tụng bằng Sanskrit – Bản Hay Nhất!

Click vào ĐÂY để tải file PDF

Click vào ĐÂY để tải file MP3


BẢN ĐỌC CHUẨN ÂM PHẠN của CHÚ LĂNG NGHIÊM (xem YOUTUBE)

Giọng Mỹ đọc Chú Lăng Nghiêm TIẾNG PHẠN (xem YOUTUBE)

BẢN PHIÊN ÂM CHÚ LĂNG NGHIÊM TIẾNG PHẠN – DỄ ĐỌC CHO NGƯỜI VIỆT (xem YOUTUBE)

Tụng Chú Lăng Nghiêm kiểu Tây Tạng – Tibetan Monks Chant Shurangama Mantra (xem YOUTUBE)

108 biến TÂM CHÚ LĂNG NGHIÊM

TỤNG DỒN NHỊP từ CHẬM đến NHANH 108 biến