Cách diệt trừ tâm dâm dục và lòng ham muốn thể xác

Một khi đã tìm đến đây, có nghĩa là không ít thì nhiều, các bạn cũng quan tâm đến vấn đề này hoặc đã hạ quyết tâm một mức nào đó để đoạn trừ ái dục. Điều này đồng nghĩa với việc các bạn đã bước đầu thành công trong quá trình vượt biển lớn sanh tử. Bởi một khi dục vọng còn chưa dứt, ái tình còn chưa trừ – thì Tam Giới chẳng thể thoát, Lục Đạo chẳng thể rời. Vì vậy mình thật sự hoan hỷ khi các bạn đã đến với topic. Mình không biết nói gì hơn ngoài tán thán 2 chữ “Lành thay!”

Chỉ có một điều cần chú ý là các tư liệu và hình ảnh mình dùng trong mục Quán Bất Tịnh là hình thật, nên khá đáng sợ và có phần phản cảm (đối với những ai yếu bóng vía hay đến đây chỉ vì thị hiếu), nên các bạn cần cân nhắc kỹ lưỡng trước khi xem.

Warning:  Some viewers may find the illustration in this topic disturbing and disgusting, so viewer discretion is advised.


khai-thi

ly-thuyet

hinh-anh

video