CỬU TƯỞNG QUÁN – Hình minh họa

1. Thi thể người chết

1

2. Thi thể trương sình lên, đổi màu, bầm tím.

2

3. Thi thể bắt đầu bị thối rữa.

3

4. Máu, nước vàng chảy ra.

4

5. Từng mảnh thịt thối rã ra.

5

6. Thi thể bị giòi ăn và các loài chim, thú rứt rỉa.

6

7. Da tiêu hết, gân đứt xương lìa.

7

8. Xương trắng vương vãi lăn lóc trên đất.

8

9. Xương mục tản mác lẫn trong cát bụi

9