Tại gia Bồ Tát Giới

pusa

Ưu Bà Tắc Giới (hay Tại Gia Bồ Tát Giới) là giới Bồ Tát của riêng hàng Phật tử tại gia, còn Phạm Võng là giới Bồ Tát dành chung cho cả hàng xuất gia lẫn tại gia. 

Vì vậy hàng cư sĩ thọ giới Bồ tát theo Kinh Phạm Võng thì phải giữ giới trọng thứ 3 “không dâm dục” (không hành dâm), trong khi hàng cư sĩ thọ giới Bồ Tát theo Ưu Bà Tắc Giới Kinh thì chỉ giữ giới trọng thứ 3 “Không tà dâm” (vẫn có liên hệ sinh lý với bạn đời nhưng phải đúng chỗ, đúng lúc). Do đó, thọ trì giới Bồ tát theo tinh thần Ưu Bà Tắc Giới Kinh là một giải pháp khả thi và phổ cập cho hàng cư sĩ. Các bạn nên tìm những giới đàn truyền giới Bồ tát cho riêng hàng cư sĩ tại gia để thọ nhận giới pháp.

Nhưng theo mình thì trước khi thọ Giới, bạn nên tìm hiểu thật kỹ kinh Ưu Bà Tắc Giới để nắm rõ con đường sẽ đi. Rồi sau đó, trước tượng Phật, phát nguyện tập giữ giới trong 3 năm để xem có thích ứng được với cuộc sống của một tại gia bồ tát giới không (vì người thọ giới này sẽ ăn chay trường và gìn giữ 34 giới điều). Sau 3 năm, nếu mọi việc hoàn mãn, các bạn vẫn trì giữ và cảm thấy mình có thể lãnh thọ được, thì khi ấy hãy đến một chùa nào đó hay xem ở đâu có làm lễ truyền giới thì đăng ký. Còn nếu như nơi bạn ở quá xa xôi hẻo lánh, không có giới đàn cũng không có thầy truyền, thì như trong kinh đã nói, khi ấy bạn hãy thành tâm cầu Phật và phát nguyện. Khi tâm đủ thành, cảnh giới vi diệu sẽ hiện ra, chính chư Phật chư Bồ Tát sẽ hiện thân và bạn sẽ được truyền thọ.

pusa

giang

gioi-bon

batquan

camnanggioi