Bất Tịnh Quán – Hình ảnh

CỬU TƯỞNG QUÁN

Tức quán sát tử thi. 9 phép quán tưởng ấy tuần tự như sau:

1. Quán thi thể trương phình lên.
2. Quán thi thể đổi màu, bầm tím.
3. Quán thi thể bắt đầu bị thối rữa.
4. Quán máu, nước vàng chảy ra.
5. Quán từng mảnh thịt thối rã ra.
6. Quán thi thể bị giòi ăn và các loài chim, thú rứt rỉa.
7. Quán lớp da đã tiêu hết, gân đứt xương lìa.
8. Quán xương trắng vương vãi lăn lóc trên đất.
9. Quán xương đã mục, tản mác lẫn trong cát bụi.

(click vào hình để xem ảnh minh họa)

4

(click vào hình để xem ảnh người thật)

article-0-122ebaa3000005dc-670_634x423-e1365162284153

CHỦNG TỬ BẤT TỊNH QUÁN

(coming soon)

TRỤ XỨ BẤT TỊNH QUÁN

(coming soon)

TỰ TƯỚNG BẤT TỊNH QUÁN

(coming soon)

TỰ THỂ BẤT TỊNH QUÁN

(coming soon)

HOẠI SẮC QUÁN

(coming soon)

TÂM VÔ THƯỜNG QUÁN

(coming soon)