Cẩm nang hữu ích dành cho những ai muốn phát tâm lìa thế tục, tìm nơi vắng vẻ hẻo lánh để ở ẩn tu đạo

Click vào từng hình để xem Clip


CÁCH TỰ LÀM NHÀ BẰNG CỎ DẠI

leu-co

CÁCH TỰ LÀM NHÀ BẰNG LÁ DỪA

hqdefault-7

CÁCH TỰ LÀM NHÀ BẰNG LÁ DỪA + ĐẤT SÉT

untitled

CÁCH TỰ LÀM NHÀ BẰNG ĐẤT SÉT + NGÓI TỰ NUNG

hqdefault-4

CÁCH TỰ LÀM NHÀ BẰNG ĐẤT SÉT VÀ VỎ THÂN CÂY (PHÊN) CÓ LÒ LỬA Ở BÊN TRONG 

hqdefault-6

CÁCH TỰ LÀM LÁN LÁ/CHÁI LÁ

leu-la

CÁCH TỰ LÀM VƯỜN LANG CÓ RÀO (CUNG CẤP LIÊN TỤC RAU LANG VÀ KHOAI LANG)

hqdefault

CÁCH TỰ LÀM VƯỜN KHOAI MÌ VÀ SẮN DÂY (THU HOẠCH VÀO CUỐI NĂM)

CÁCH TỰ MỒI LỬA BẰNG 2 QUE GỖ NHỎ

etqq

CÁCH TỰ LÀM DỤNG CỤ MÀI LỬA NHANH

hqdefault-3

CÁCH TỰ LÀM DỤNG CỤ MỒI VÀ GIỮ LỬA

hqdefault-9

CÁCH TỰ LÀM THAN ĐỂ NẤU

hqdefault-2

CÁCH TỰ LÀM LÒ NUNG THAN ĐỂ DỰ TRỮ SỬ DỤNG NHIỀU LẦN

CÁCH TỰ LÀM NGÓI BẰNG ĐẤT SÉT (ÁP DỤNG ĐỂ LÀM RA TẤT CẢ NHỮNG VẬT DỤNG GỐM KHÁC)

hqdefault-8

CÁCH TỰ LÀM LÒ GẠCH ĐỂ NUNG

CÁCH TỰ LÀM KHUNG VÀ DỆT TẤM LÓT CHỖ NGỦ BẰNG VỎ CÂY

hqdefault-1

CÁCH TỰ LÀM BÚA BẰNG GỖ VỚI ĐÁ VÀ BỆN GIỎ ĐỰNG

hqdefault-10

CÁCH TỰ BỆN DÉP ĐỂ MANG

CÁCH TỰ XÂY LÒ VÀ LÀM NỒI ĐẤT SÉT ĐỰNG NƯỚC UỐNG VÀ LUỘC RAU CỦ

hqdefault-5