Chú Lăng Nghiêm tiếng Phạn – Sanskrit

Đệ Nhất

|| namas tathāgatāya sugatāya arhate samyak-saṃbuddhāya | namas tathāgata-buddha-koṭy-uṣṇīṣaṃ | namas sarva-buddha-bodhi-sattvebhyaḥ | namas saptānāṃ samyak-saṃbuddha-koṭīnāṃ sa-śrāvaka-saṃghānāṃ | namo loke arhantānāṃ | namas srota-āpannānāṃ | namas sakṛdāgamīnāṃ | namo loke samyag-gatānāṃ samyak-pratipannānāṃ | namo devarṣīnāṃ | namas siddhyā vidyā-dhara-ṛṣīnāṃ śāpa-anu-graha-saha-samarthānāṃ | namo brahmaṇe | nama indrāya | namo bhagavate rudrāya umā-pati-sahāyāya | namo bhagavate nārāyaṇāya pañca-mahā-mudrā-namas-kṛtāya | namo bhagavate mahā-kālāya tripura-nagara-vidrā-āpaṇa-kārāya adhi-mukti-śmaśāna-nivāsini mātṛ-gaṇa-namas-kṛtāya | namo bhagavate tathāgata-kulāya | namaḥ padma-kulāya | namo vajra-kulāya | namo maṇi-kulāya | namo gaja-kulāya | namo bhagavate dṛḍha-sūra-senā-pra-haraṇa-rājāya tathāgatāya arhate samyak-saṃbuddhāya | namo bhagavate namo’mitābhāya tathāgatāya arhate samyak-saṃbuddhāya | namo bhagavate’kṣobhyāya tathāgatāya arhate samyak-saṃbuddhāya | namo bhagavate bhaiṣajya-guru-vaiḍūrya-prabha-rājāya tathāgatāya | namo bhagavate saṃpuṣpitā-sālendra-rājāya tathāgatāya arhate samyak-saṃbuddhāya | namo bhagavate śākyamunaye tathāgatāya arhate samyak-saṃbuddhāya | namo bhagavate ratna-ketu-rājāya tathāgatāya arhate samyak-saṃbuddhāya | tebhyo namas-kṛtvā idaṃ bhagavatas tathāgata-uṣṇīṣaṃ sita-ātapatraṃ namo’parājitaṃ pratyaṅgiraṃ | sarva-bhūta-graha-nigrahaka-kara-hani para-vidyā | chedanīṃ akāla-mṛtyu-pari-trāyaṇa-karīṃ | sarva-bandhana-mokṣaṇīṃ | sarva-duṣṭa-duḥ-svapna-nivāraṇīṃ | caturaśītīnāṃ graha-sahasrāṇāṃ vidhvaṃsana-karīṃ | aṣṭa-viṃśatīnāṃ nakṣatrāṇāṃ pra-sādana-karīṃ | aṣṭānāṃ mahā-grahāṇāṃ vidhvaṃsana-karīṃ | sarva-śatru-nivāraṇam | ghorāṃ duḥ-svapnāṃ ca nāśanīṃ | viṣa-śastra-agni-udaka-raṇaṃ | aparājita-ghora mahā-bala-caṇḍa mahā-dīpta mahā-teja mahā-śveta-jvala mahā-bala pāṇḍara-vāsinī ārya-tārā bhṛ-kuṭīṃ ce va vijaya | vajra-maletiḥ vi-śruta-padmakaḥ vajra-jihvaś ca mālā ce va aparājitā-vajra-daṇḍaḥ viśālā ca śānta śveteva pūjitā sauma-rūpā | mahā-śvetā-ārya-tārā mahā-bala-apara | vajra-saṃkalā ce va vajra-kaumārī kulaṃ-dharī | vajra-hastā ca vidyā | kāñcana-mallikāḥ kusumbhaka-ratnaḥ | vairocana-kulīyāya artha-uṣṇīṣaḥ | vi-jṛmbha-mānī ca vajra-kanaka-prabha-locanā | vajra-tuṇḍī ca śvetā ca kamala-akṣaś śaśi-prabhā | ity-iti-mudrā-gaṇas sarve rakṣaṃ kurvantu imān mama-asya ||

Đệ Nhị

|| oṃ ṛṣi-gaṇa-pra-śastas tathāgata-uṣṇīṣaṃ | hūṃ trūṃ jambhana hūṃ trūṃ stambhana | hūṃ trūṃ para-vidyā-saṃ-bhakṣaṇa-kara | hūṃ trūṃ sarva-yakṣa-rākṣasa-grahānāṃ vidhvaṃsana-kara | hūṃ trūṃ caturaśītīnāṃ graha-sahasrānāṃ vidhvaṃsana-kara | hūṃ trūṃ rakṣa rakṣa māṃ | bhagavāṃs tathāgata-uṣṇīṣaṃ | pratyaṅgire mahā-sahasra-bhuje sahasra-śīrṣe koṭi-sahasra-netre | abhede jvalita-ataṭaka mahā-vajra-udāra-tri-bhuvana-maṇḍala | oṃ svastīr bhavatu mama imān mama-asya ||

Đệ Tam

|| rāja-bhayāś cora-bhayā agni-bhayā udaka-bhayā viṣa-bhayāḥ śastra-bhayāḥ paracakra-bhayā dur-bhikṣa-bhayā aśani-bhayā akāla-mṛtyu-bhayā dharaṇi-bhūmi-kampaka-pata-bhayā ulkā-pāta-bhayā rāja-daṇḍa-bhayā nāga-bhayā vidyud-bhayās suparṇa-bhayā | yakṣa-grahā rākṣasī-grahāḥ preta-grahāḥ piśāca-grahā bhūta-grahāḥ kumbhāṇḍa-grahāḥ pūtana-grahāḥ kaṭapūtana-grahās skanda-grahā ’pa-smāra-grahā unmāda-grahāś chāya-grahā revatī-grahā | jāta-āhārīnaṃ garbha-āhārīnaṃ rudhira-āhārīnaṃ māṃsa-āhārīnaṃ medha-āhārīnaṃ majja-āhārīnaṃ jāta-āhārīnīṃ jīvita-āhārīnaṃ pīta-āhārīnaṃ vānta-āhārīnam aśucya-āhārīnīṃ citta-āhārīnīṃ | teṣāṃ sarveṣāṃ sarva-grahānāṃ vidyāṃ chedayāmi kīlayāmi | pari-vrājaka-kṛtaṃ vidyāṃ chedayāmi kīlayāmi | ḍākinī-kṛtaṃ vidyāṃ chedayāmi kīlayāmi | mahā-paśupati-rudra-kṛtaṃ vidyāṃ chedayāmi kīlayāmi | nārāyaṇa-kṛtaṃ vidyāṃ chedayāmi kīlayāmi | tattva-garuḍa-kṛtaṃ vidyāṃ chedayāmi kīlayāmi | mahā-kāla-mātṛ-gaṇa-kṛtaṃ vidyāṃ chedayāmi kīlayāmi | kāpālika-kṛtaṃ vidyāṃ chedayāmi kīlayāmi | jaya-kara-madhu-kara-sarva-artha-sādhaka-kṛtaṃ vidyāṃ chedayāmi kīlayāmi | catur-bhaginī-kṛtaṃ vidyāṃ chedayāmi kīlayāmi | bhṛṅgi-riṭi-nandikeśvara-gaṇa-pati-sahāya-kṛtaṃ vidyāṃ chedayāmi kīlayāmi | nagna-śramaṇa-kṛtaṃ vidyāṃ chedayāmi kīlayāmi | arhanta-kṛtaṃ vidyāṃ chedayāmi kīlayāmi | vīta-rāga-kṛtaṃ vidyāṃ chedayāmi kīlayāmi | vajra-pāṇi-guhya-guhyaka-adhipati-kṛtaṃ vidyāṃ chedayāmi kīlayāmi | rakṣa māṃ bhagavann imān mama-asya ||

Đệ Tứ

|| bhagavat-sita-ātapatra-namo’stute | asita-nala-arka-prabha-sphuṭa-vi-kas-sita-ātapatre | jvala jvala dara dara bhidara bhidara chida chida hūṃ hūṃ | phaṭ phaṭ phaṭ phaṭ phaṭ svāhā hehe phaṭ | amoghāya phaṭ apratihata phaṭ vara-prada phaṭ asura-vidāraka phaṭ | sarva-devebhyaḥ phaṭ sarva-nāgebhyaḥ phaṭ sarva-yakṣebhyaḥ phaṭ sarva-gandharvebhyaḥ phaṭ | sarva-pūtanebhyaḥ phaṭ kaṭa-pūtanebhyaḥ phaṭ sarva-dur-laṅghitebhyaḥ phaṭ | sarva-duṣ-prekṣitebhyaḥ phaṭ sarva-jvarebhyaḥ phaṭ sarva-apasmārebhyaḥ phaṭ | sarva-śramaṇebhyaḥ phaṭ sarva-tīrthikebhyaḥ phaṭ sarva-unmādakebhyaḥ phaṭ | sarva-vidyā-rāja-ācāryebhyaḥ phaṭ jaya-kara-madhu-kara-sarva-artha-sādhakebhyaḥ phaṭ | vidya-ācāryebhyaḥ phaṭ catur-bhaginībhyaḥ phaṭ vajra-kaumārī-vidyā-rājebhyaḥ phaṭ | mahā-praty-aṅgirebhyaḥ phaṭ vajra-saṃkalāya praty-aṅgira-rājāya phaṭ | mahā-kālāya mahā-mātṛ-gaṇa-namas-kṛtāya phaṭ viṣṇave phaṭ brāhmaṇiye phaṭ agniye phaṭ | mahā-kāliye phaṭ kāla-daṇḍiye phaṭ mātre phaṭ raudriye phaṭ cāmuṇḍiye phaṭ kālā-rātriye phaṭ kāpāliye phaṭ adhi-muktaka-śmaśāna-vāsiniye phaṭ | ye ke cittās sattvāsya mama imān mama-asya ||

Đệ Ngũ

|| duṣṭa-cittā amitrī-cittā | oja-āhārā garbha-āhārā rudhira-āhārā vasa-āhārā majja-āhārā jāta-āhārā jīvita-āhārā mālya-āhārā gandha-āhārāḥ puṣpa-āhārāḥ phala-āhārās sasya-āhārāḥ | pāpa-cittā duṣṭa-cittā raudra-cittā | yakṣa-grahā rākṣasa-grahāḥ preta-grahāḥ piśāca-grahā bhūta-grahāḥ kumbhāṇḍa-grahās skanda-grahā unmāda-grahāś chāyā-grahā apa-smāra-grahā ḍāka-ḍākinī-grahā revatī-grahā jāmika-grahāś śakunī-grahā raudrā-mātṛ-nāndika-grahā ālambā-grahā ghatnu-kaṇṭhapaṇinī-grahāḥ | jvarā ekāhikā dvaitīyakās traitīyakāś cāturthakā nitya-jvarā viṣama-jvarā vātikāḥ paittikāś ślaiṣmikās sāṃ-nipātikās sarva-jvarāś śiro’rtīr vārddha-bādha-arocakā | akṣi-rogaṃ mukha-rogaṃ hṛd-rogaṃ gala-grahaṃ karṇa-śūlaṃ danta-śūlaṃ hṛdaya-śūlaṃ marman-śūlaṃ pārśva-śūlaṃ pṛṣṭha-śūlam udara-śūlaṃ kaṭi-śūlaṃ vasti-śūlaṃ ūru-śūlaṃ nakha-śūlaṃ hasta-śūlaṃ pāda-śūlaṃ sarva-aṅga-pratyaṅga-śūlaṃ | bhūta-vetāḍa-ḍākinī-jvarā dadrukāḥ kaṇḍūḥ kiṭibhā lūtā vaisarpā loha-liṅgāḥ | śastra-saṃ-gara viṣa-yoga agne udaka māra vaira kāntāra akāla-mṛtyo | try-ambuka trai-lāṭa vṛscika sarpa nakula siṃha vyāghra ṛkṣa tarakṣa mārā jīvīs teṣāṃ sarveṣāṃ | sita-ātapatra-mahā-vajra-uṣṇīṣaṃ mahā-praty-aṅgiraṃ | yāvad-dvādaśa-yojana-abhy-antareṇa sīmā-bandhaṃ karomi vidyā-bandhaṃ karomi tejo-bandhaṃ karomi para-vidyā-bandhaṃ karomi | tadyathā oṃ anale viśade vīra-vajra-dhare bandha bandhani vajra-pāṇiḥ phaṭ hūṃ trūṃ phaṭ svāhā ||

Tâm Chú Lăng Nghiêm

 || tadyathā oṃ anale viśade vīra-vajra-dhare bandha bandhani vajra-pāṇiḥ phaṭ hūṃ trūṃ phaṭ svāhā ||