Tất cả chúng sanh đều có Phật tánh – ALL LIVING BEINGS HAVE BUDDHA NATURE INSIDE THEM


FROM ANIMAL – TO ANIMAL

Chó săn tát nước cứu cá bị mắc cạn

Chó nhà tạt nước cứu cá bị mắc cạn

Mèo giúp cá mắc cạn trở về mặt nước

Thiên nga đen chia đồ ăn cho cá dưới hồ

Vịt con bé xíu chăm chỉ cho cả bầy cá ăn

Thiên nga trắng vừa ăn vừa mớm cho cá dưới ao

Đười ươi cứu chim bị rớt dưới nước lên bờ

Sóc đuổi quạ tránh xa khỏi bạn đang bị thương

Rùa cứu bạn bị lật

phat-tanh-khi

Khỉ cứu bạn bị kẹt ra khỏi đường ray

Heo giúp dê bị đuối nước lên bờ

Bầy voi cứu voi con bị rớt xuống hố

Hà mã cứu nai khỏi bị cá sấu ăn thịt

phat-tanh-ngua

Ngựa chia sẻ cỏ khô cho bạn bên kia chuồng không có cỏ

Gấu cứu Quạ sắp bị chết đuối lên bờ

Tê giác cứu ngựa vằn bị lún bùn

 Cá heo cứu chó bị rớt giữa biển thoát khỏi cá mập

phat-tanh-meo-1

Mèo cứu chó bị mắc kẹt ra khỏi cửa


FROM HUMAN – TO HUMAN

(coming soon)


FROM HUMAN – TO ANIMAL

(coming soon)


FROM ANIMAL – TO HUMAN

(coming soon)

CUTE MOMENTS

(coming soon)