KINH LĂNG NGHIÊM (Đại Phật Đảnh Thủ Lăng Nghiêm Kinh)

QUYỂN 1:

QUYỂN 2:

QUYỂN 3:

QUYỂN 4:

QUYỂN 5:

QUYỂN 6:

QUYỂN 7:

QUYỂN 8:

QUYỂN 9:

QUYỂN 10:

  •  Kinh văn      (xem)      (tải file PDF)
  •  MP3              (nghe)     (tải về)

TOÀN BỘ KINH (10 QUYỂN)