Cách trì tụng KINH LĂNG NGHIÊM và CHÚ LĂNG NGHIÊM

SƯ CÔ TỤNG CHÚ LĂNG NGHIÊM 1 BIẾN (xem YOUTUBE)  7 BIẾN (xem YOUTUBE)

Cư sĩ TỤNG CHÚ LĂNG NGHIÊM hay (xem YOUTUBE)

Cư sĩ tụng CHÚ LĂNG NGHIÊM tiếng Việt theo chất giọng Mật Tông (xem YOUTUBE)

Cư sĩ niệm CHÚ LĂNG NGHIÊM giọng trầm (xem YOUTUBE)

Tụng Chú Lăng Nghiêm Tiếng Phạn – Zen Masters Chant Shurangama Mantra in Sanskrit (xem YOUTUBE)

Tụng Chú Lăng Nghiêm kiểu Tây Tạng – Tibetan Monks Chant Shurangama Mantra (xem YOUTUBE)

Tụng Chú Lăng Nghiêm kiểu Hàn Quốc – Korean Monks Chant Shurangama Mantra (xem YOUTUBE)

TRƯỜNG CA CHÚ LĂNG NGHIÊM (xem YOUTUBE)

“Tâm Chú” Lăng Nghiêm – Chant Shurangama Heart Mantra in Vietnamese, Sanskrit, Chinese

Tụng dồn nhịp 108 biến Tâm Chú Lăng Nghiêm tiếng Phạn từ chậm tới nhanh