CÁCH TRÌ TỤNG THẦN CHÚ LĂNG NGHIÊM HẰNG NGÀY

Click vào nút Play để nghe SƯ CÔ TRÌ TỤNG

Click vào nút Play để nghe DIỄN ĐỌC CHẬM

Click vào nút Play để nghe DIỄN ĐỌC NHANH

Click vào nút Play để nghe TRƯỜNG CA CHÚ LĂNG NGHIÊM

Click vào nút Play để nghe BẢN PHIÊN ÂM TIẾNG PHẠN – DỄ ĐỌC CHO NGƯỜI VIỆT

Click vào nút Play để nghe ÂM TIẾNG PHẠN

Click vào nút Play để nghe CHƯ TĂNG TỤNG BẰNG TIẾNG PHẠN – BẢN HAY NHẤT (CÓ CHỮ)

Click vào nút Play để nghe tụng Chú Lăng Nghiêm kiểu Tây Tạng – Tibetan Monks Chant Shurangama Mantra

Click vào nút Play để nghe tụng Chú Lăng Nghiêm kiểu Hàn Quốc – Korean Monks Chant Shurangama Mantra

“Tâm Chú” Lăng Nghiêm

Click vào nút Play để nghe TỤNG DỒN NHỊP từ CHẬM đến NHANH 108 biến

7 biến Chú Lăng Nghiêm